Praktijk Nora Hof
Psychosociale therapie

EMDR- traumaverwerking

Wat is EMDR?

EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. EMDR is een methode die ingezet wordt bij mensen die last blijven houden van klachten na een ingrijpende gebeurtenis. Waarvoor is EMDR bedoeld?

Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van deze mensen ‘verwerken’ deze klachten op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stressstoornis’ (PTSS).

Naast PTSS kan deze behandelmethode een grote verscheidenheid aan psychische klachten behandelen die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Uitgangspunt is wél dat deze klachten ontstaan zijn als gevolg van één of meerdere beschadigende ervaringen. Voorbeelden hiervan zijn: emotionele verwaarlozing, mishandelingen, akelige ervaringen op medisch gebied, gepest, werk gerelateerde gebeurtenissen en andere nare ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR-therapeut is de cliënt helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken, met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Hoe gaat EMDR in zijn werk?

De therapeut zal vragen aan de gebeurtenis terug te denken inclusief de bijbehorende beelden, gedachten en gevoelens. Daarna wordt het verwerkingsproces opgestart. De gebeurtenis wordt opnieuw voor de geest gehald in combinatie met een taak die het voor de cliënt onmogelijk maakt om aan iets anders te denken. In veel gevallen is dat het volgen van de hand van de therapeut voor het gezicht langs. Zo nu en dan vraagt de therapeut wat zijn gedachten zijn of wat er naar boven komt. De EMDR-procedure brengt doorgaans een stroom van gedachten en beelden op gang, maar soms ook gevoelens en lichamelijke sensaties. Vaak verandert er wat. Wat zijn de te verwachten effecten?

Na afloop van een EMDR-sessie kunnen de effecten nog even doorwerken en dat is goed. Het kan heftig zijn. Dit duurt in de regel niet langer dan een dag of drie. Daarna is er als het ware een nieuw evenwicht ontstaan. De therapeut zal vragen of de cliënt een dagboekje wil bijhouden om op te laten schrijven wat er naar boven komt. Hoe werkt EMDR?

Een verklaring voor de effecten van EMDR is dat de combinatie van het sterk denken aan de traumatische gebeurtenis en de oogbewegingen ervoor zorgt dat het natuurlijk verwerkingssysteem wordt gestimuleerd. Omdat een traumatische herinnering wanneer deze in gedachten wordt genomen zowel levendig als intens is, kost dit betrekkelijk veel geheugencapaciteit. Maar het zo snel mogelijk volgen van de vingers van de therapeut of het lampje van de ligthbalk, zoals dat bij EMDR gebeurt, kost ook geheugencapaciteit. Door deze concurrentie van werkgeheugentaken is er weinig plaats voor de levendigheid en naarheid van de herinnering. Dit biedt de cliënt de mogelijkheid om een andere betekenis aan de gebeurtenis te geven. Hoe nu verder?

Mocht u vragen hebben over EMDR of u wilt weten of behandeling met EMDR geschikt is voor het verminderen van uw eigen klachten, zie ik graag uw vraag tegemoet.

 
 
 
 
E-mailen
Map